Tuesday 24 November 2:00PM

#SpeakListenResetHeal (Session 3: additional session)

This session will be divided into themes which will be discussed concurrently in separate breakout rooms.

Attendees will:

  • Hear plans and propositions for anti-racist action
  • Hear some key statements from some of the diverse theatre workforce
  • Give feedback through anonymous polling to gauge preferred ideas
  • Agree proposed actions for future development

(This is a repetition of the event taking place earlier on the same day.)

Cost

This session is free to attend with the option to make a voluntary contribution to Inc Arts Minds, the Support Fund for the UK’s ethnically diverse workforce.

Access

BSL interpreters and captioning will provided. Please select the appropriate type of access support required at the point of registration and email events@soltukt.co.uk with specific requirements.

Sesiwn 3: Ailosod a Gwella

Bydd y sesiwn hwn yn cael ei rannu yn themâu a fydd yn cael eu trafod ar yr un pryd mewn ystafelloedd grŵp ar wahân.

Bydd y cynadleddwyr yn gwneud y canlynol:

  • Cael clywed am gynlluniau a chynigion ar gyfer gweithredu gwrth-hiliaeth
  • Clywed rhai datganiadau allweddol gan aelodau gweithlu amrywiol y theatr
  • Rhoi adborth drwy bôl piniwn dienw i fesur y syniadau a ffafrir
  • Cytuno ar gamau gweithredu arfaethedig ar gyfer datblygu yn y dyfodol

Cost

Mae’r sesiwn yma am ddim i’w fynychu.I gydnabod y materion sy’n cael eu trafod, caiff y cynadleddwyr wneud cyfraniad gwirfoddol at Inc Arts Minds, cronfa gefnogi ar gyfer gweithlu theatr a dawns ethnig amrywiol y DU.

Mynediad

Bydd dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, capsiynau a chyfieithu Cymraeg ar gael i bawb sy’n bresennol. Dewiswch y math priodol o gefnogaeth mynediad sy’n ofynnol wrth gofrestru.