Tuesday 10 November 10:00AM

#SpeakListenResetHeal Conference (Session 2)

Session 2: Listen & Reset Session

An open session for the wider theatre workforce, especially senior decision-makers. Responses and reflections from Session 1: Speak & Listen will be shared, and time will be given for thoughts and reactions.

Cost

This session is free to attend.

In recognition of the issues being discussed attendees can make a voluntary contribution to Inc Arts Minds, a support fund for the UK’s ethnically diverse theatre and dance workforce.

Access

BSL interpreters and captioning will provided. Please select the appropriate type of access support required at the point of registration and email events@soltukt.co.uk with specific requirements.

Any issues with booking please email events@soltukt.co.uk

Sesiwn 2: Gwrando ac Ailosod

Sesiwn agored ar gyfer y gweithlu theatr ehangach, yn enwedig pobl sy’n gwneud penderfyniadau ar lefel uwch. Bydd ymatebion a’r adlewyrchu o Sesiwn 1: Siarad a Gwrando yn cael eu rhannu a bydd amser yn cael ei roi ar gyfer meddyliau ac adwaith.

Cost

Mae’r sesiwn yma am ddim i’w fynychu.

I gydnabod y materion sy’n cael eu trafod, caiff y cynadleddwyr wneud cyfraniad gwirfoddol at Inc Arts Minds, cronfa gefnogi ar gyfer gweithlu theatr a dawns ethnig amrywiol y DU.

Mynediad

Bydd dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain, capsiynau a chyfieithu Cymraeg ar gael i bawb sy’n bresennol. Dewiswch y math priodol o gefnogaeth mynediad sy’n ofynnol wrth gofrestru.